Vytvořené produkty


Popis hlavních rysů našich produktů

Naše hlavní produkty jsou databázové aplikace na zakázku. Aplikace mohou  být buď desktopové
 (jednouživatelské) nebo síťové (víceuživatelské).Součástí všech typů aplikací je účinný způsob
 ZÁLOHOVÁNÍ, který umožňuje uložení dat na jakékoliv médium připojené k počítači. Zálohovaná
 data zároveň zkomprimuje. Při ztrátě dat, pak lze tyto data zpětně obnovit pomocí dialogu
 OBNOVENÍ DAT Další funkce je REORGANIZACE DATABÁZE. Ta provede celkovou kontrolu databáze,
obnoví indexy v tabulkách, smaže prázdné a zbytečné záznamy atd. Dobrou funkcí je také MÍSTNÍ
 NASTAVENÍ aplikace. Zde lze nastavit různé parametry pro zobrazování datumu, času, čísel,měny,
 nastavení vzhledu aplikace atd. Případně lze zaškrtnout volbu, aby se nastavení převzalo z
 "ovládacích panelů". Aplikace při spouštění kontroluje, zde již neběží a nepovolí další spuštění.
V programu může být i tzv. GENERÁTOR SESTAV. Je to univerzální nástroj na tvorbu výstupních
sestav. Lze volit položky a jejich pořadí, kritéria výběru, podmínky řazení a celkový vzhled sestavy.
 Výsledek lze zobrazit, vypsat na tiskárnu, odeslat do Excelu nebo uložit do souboru (TXT,DBF).
Jinak je aplikace standardně vybavena ovládacím panelem TISKOVÝCH SESTAV Každá naše
aplikace obsahuje možnost pozdější "aktualizace". Ta probíhá tak, že si zákazník z našich stránek,
 nebo přes E-MAIL stáhne nejnovější verzi své aplikace. Ta je ve formě jednoho spustitelného
 souboru, který po spuštění automaticky provede "upgrade" příslušných souborů a provede potřebné
 úpravy v databázi a tabulkách. Starou verzi předtím uloží pod jiným jménem.  Síťová aplikace je
 vybavena víceuživatelským prostředím. To umožňuje každému uživateli individuální přihlášení do
 aplikace (jméno a heslo).Správce aplikace má možnost vytvářet nové uživatele a přidělovat jim
 práva přístupu k jednotlivým funkcím programu. Uživatel si pak může změnit heslo. Veškeré
operace jsou zapisovány do tzv. LOGFILE a správce programu tak má přehled o tom, co kdo a kdy
 dělal, kdy se přihlásil, kdy odhlásil, o chybách aplikace atd. Databáze obsahuje prostředky jak
 zabránit chybám při víceuživatelském přístupu k datům (zamykání záznamů). Každá aplikace se
 musí po nainstalování ZAREGISTROVAT pomocí registračního klíče. K vytvoření aplikace používáme
podle rozsahu a použití různé
VÝVOJOVÉ NÁSTROJE. Na tom také závisí jaký zvolíme datový server.

Můžete si také prohlédnout UKÁZKY některých našich produktů
vyrobených na zakázku přesně podle požadavků zákazníka.

 

Univerzální databázové aplikace pro širší použití

NAJEMNE - Program na evidenci najemného určený pro majitele domů

JELEN - Síťová aplikace pro skladovou dokumentaci libovolného materiálu

 

Copyright (c) 2000 RHK Software. Stránka je optimalizována pro rozlišení 800x600 bodů.

HLAVNÍ STRÁNKA | NOVINKY | DOWNLOAD | PODPORA | UKÁZKY | KONTAKT | PRIVÁTNÍ STRÁNKY