Kontakt s RHK SoftwarePro ANTIDOPINGOVÝ VÝBOR ČR jsme vytvořili aplikaci pro evidenci dopingových
zkoušek sportovců. Program umožňuje ukládat výsledky zkoušek,provádění
statistik, tisk různých sestav, dělat výstupy do různých formátů (TXT,XLS) atd.
Databáze obsahuje číselníky nepovolených látek,jednotlivých zkušebních
komisařů a číselník sportů, které dohromady umožňují snadné vytvoření
nového záznamu o provedené zkoušce.Program nahradil již existující starý
program "ZUBR" běžící pod DOSem.Aplikaci jsme nazvali ZUBR98.

Firma ČESKÝ TELECOM a.s. používá náš produkt k záznamu spokojenosti
zákazníků po opravě poruchy. Systém je vytvořen jako CLIENT/SERVER, kde
jako server slouží MS SQL SERVER 7.0.Server automaticky načte v noci
uzavřené poruchy a uloží do databáze. Přes den se pak k serveru připojují
operátorky, jednotlivé zákazníky obvolávají a zadávají stupeň
spokojenosti.Večer server automaticky uzavře obvolané poruchy a udělá z nich
export, který dále slouží ke statistickým údajům. Aplikaci jsme nazvali FELIX.

Úspěšná zásilková firma DŽIRLO spol. s r. o. používá naší aplikaci k evidenci
objednávek svého zboží. Aplikace obsahuje databázi objednávek, číselníky zboží a
zákazníků. V aplikaci je i archiv všech již vyřízených zakázek.Program pro
každou objednávku vytiskne stvrzenku, poštovní poukázku a štítek na balík. Pro
poštu pak vytiskne soupisku všech odesílaných balíků.Aplikace je síťová a
každá operátorka se přihlašuje svým jménem.Pro tuto firmu jsme dodali celý
systém včetně hardwarového vybavení.Produkt je k dispozici v těchto
jazykových verzích: česky, maďarsky, chorvatsky, slovensky a slovinsky.
Aplikaci jsme nazvali DZIRLO.

Pro firmu JUNEK spol. s r.o., která se mimo jiné zabývá i Interaktivními hlasovými
systémy, jsme vyrobili statistiku, která slouží jako doplněk k jejich software pro
nahrávání hovorů. Statistika je přímo propojena do společné databáze a
umožňuje dělat různé souhrnné součty, statistiku pro jednotlivé linky. Výsledky
zobrazuje ve formě tabulky a v grafu. Obojí lze vytisknout na tiskárně. Aplikaci
jsme nazvali STATISTIKA.

Organizace SPOLEČNOST FRANZE KAFKY používá naší aplikaci k evidenci svých
členů a příznivců a evidenci akcí pořádaných SFK. Aplikace využívá číselníky
států, povolání, titulů a skupin k vytvoření záznamu člena nebo příznivce
SFK.Tyto záznamy pak slouží k vytvoření seznamu pozvaných lidí na jednotlivé
akce.Podle tohoto seznamu se pak vytisknou štítky na pozvánky. Součástí je i
jednoduchá statistika a generátor výstupních tiskových sestav. Program
nahradil již existující nevyhovující program, který je pouze pro operační systém
DOS. Aplikaci jsme nazvali CFK2000.

Pro jedno oddělení firmy PHILIPS ČR spol. s.r.o. jsme vytvořili aplikaci na
tvorbu a evidenci cenových nabídek a objednávek jejich produktů. Aplikace
obsahuje číselníky materiálu, kategorií materiálu a zákazníků. Na základě
těchto číselníků se tvoří jednotlivé nabídky pro konkrétního zákazníka.
Aplikace je síťová a umožňuje i OFF-LINE režim s obousměrnou synchronizací
na server. Pracovníci tedy mohou nabídky vytvářet na notebooku přímo u
zákazníka a pak je pouze exportovat na server. Program obsahuje několik
reportů vč. výpočtu marží. Tuto aplikaci jsme nazvali LUMEN.  

 

HLAVNÍ STRÁNKA | NOVINKY | PRODUKTY | PODPORA | DOWNLOAD | KONTAKT | PRIVÁTNÍ STRÁNKY